Usługi


Jako Inspektor Nadzoru - występujemy w roli niezależnej osoby od strony Inwestora, najczęściej w przypadkach, kiedy kierownik budowy jest zatrudniony przez wykonawcę robót i nie ma pełnej gwarancji jakości robót budowlanych. Świadczona przez firmę BUDART usługa Inspektora Nadzoru niesie za sobą wiele korzyści:
 • Inspektor jest reprezentantem interesów Inwestora;
 • prowadzi na bieżąco usługi doradztwa i wspiera radą podczas całego procesu budowy;
 • ma uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy;
 • kontroluje jakość procesu budowlanego i wpisów do dziennika budowy;
 • kontroluje jakość materiałów budowlanych zastosowanych podczas budowy;
 • dzięki zatrudnieniu Inspektora Inwestor zaoszczędzi nerwy wynikające z nierzetelności wykonawców;
 • kontroluje koszty budowy, dzięki czemu Inwestor jest chroniony przed nadużyciami i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji;
Opracujemy dla Państwa:

 • Obliczenia statyczne;
 • Projekty wzmocnień i napraw elementów konstrukcji budowlanych;
 • Oceny i analizy istniejących obiektów budowlanych pod kątem zmiany przeznaczenia tj. nadbudowa, rozbudowa, przebudowa lub zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części;
 • Doradztwo techniczne;
 • Nadzór autorski;
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, zwane również etykietą energetyczną budynku, jest dokumentem ważnym przez 10 lat, wystawionym przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Dokument ten określa zapotrzebowanie energetyczne budynku lub lokalu niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem (tj. zużycie energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenie pomieszczeń). Co najważniejsze świadectwo nie jest sporządzane na podstawie pomiaru zużycia energii (które są zmienne ze względu na indywidualne nawyki użytkowników), ale brane są pod uwagę stałe cechy budynku wynikające z przeznaczenia i jego standardu oraz z zastosowanych w nim systemów instalacyjnych.
Inwestycja budowlana angażuje znaczne środki, a decyzje podejmowane na poszczególnych etapach nie pozostają bez konsekwencji dla dalszego przebiegu budowy. Prawidłowo wykonany kosztorys dostarcza niezbędnych danych na wszystkich etapach budowy i pozwala na podjęcie działań pozwalających na najkorzystniejsze zarządzanie dostępnymi środkami. Kosztorys musi przewidywać wszelkie uwarunkowania technologiczne, komplikacje na budowie i odpowiednio do tych czynników określić cenę. Dzięki doświadczeniu inżyniera budowy, kierownika budowy i inspektora nadzoru będę mógł prawidłowo określić zakres robót wymaganych do wykonania poszczególnych elementów lub całych budynków.

O firmie


BudArt Usługi Inwestycyjne

Firma BUDART Usługi inwestycyjne jest firmą prywatną działającą od 1997 roku. Konsekwentnie buduje swoją markę na pomorskim rynku usług budowlanych dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wysokim kwalifikacjom oraz gwarancji jakości usług zarówno przy realizacji niewielkich obiektów budowlanych jak i dużych kompleksowych inwestycji. Właściciel firmy, mgr inż. Grzegorz Broniszewski ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Gdańskiej w 1982 roku, posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Pan Broniszewski posiada szerokie doświadczenie jako inspektor i dyrektor działów inwestycyjnych m.in. w banku Millennium, Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gdańsku czy w grupie KGHM.

Współpraca


Budynek biurowo-magazynowy
Bank Millenium
Hala magazynowo-produkcyjna
Hala Hurtowni Spożywczej
Budynek magazynowo-biurowy
Skarbiec NBP
Budynek magazynowo-biurowy
Budynek magazynowo-biurowy
Budynek magazynowo-biurowy
Bank PKO
Salon Sprzedaży Mercedes

Realizacje


Budynek biurowy w Gdańsku

Opera office

Budynek biurowy Opera Office w Gdańsku: Nadzór budowlany z ramienia banku PKO BP

Budynek biurowo-magazynowy w Gdańsku

Laguna

Budynek Biurowo-magazynowy Laguna Sp. Z o.o. S.k. w Gdańsku: Nadzór budowlany z ramienia inwestora

Nadzór budowlany z ramienia inwestora

Narodowy Bank Polski

Skarbiec Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku: Nadzór budowlany z ramienia inwestora

Budynek magazynowo-biurowy w Gdańsku

Farmacol

Budynek magazynowo-biurowy w Gdańsku: Nadzór budowlany z ramienia inwestora

Mapa inwestycji


KontaktWłaściciel: mgr inż. Grzegorz Broniszewski NIP:5841481006 Adres: Otomino 9b 83-330 Żukowo
Telefon: 697-912-623
CAPTCHA Image Generuj nowy kod